Učinimo dobro - Ministarstvo socijalne politike i mladih

05/01/2015

Udruga Briga o starim i nemoćnim osobama „Bosino“ – Vukovara, u suradnji s partnerskom udrugom Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć – Vukovar, otpočela je provedbu projekta pod nazivom „Učinimo dobro“. Projkt se provodi na području grada Vukovara te općina Borovo i Negoslavci uz financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i madih Republike Hrvatske i u okviru Programa usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti socijalno osjetljivih skupina.

Prioritetna područja aktivnosti projekta su: smanjenje socijalne isključenosti starijih osoba kao socijalno osjetljive grupe korisnika, aktivnosti na informiranju i pružanju savjetodavne pravne pomoći u svrhu sprečavanja zlouporabe ugovora o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju starijih osoba, aktivnosti s ciljem ostanka starijih osoba u svojemu domu i korištenje usluga koje im osiguravaju veću kvalitetu života, te organiziranje rada Kluba 60+ s ciljem ublažavanja osjećaja izoliranosti starijih osoba, razvijanje afirmativnih aktivnosti korisnika i lakša integracija u život zajednice.
Pomoć u kući bit će dostupna korisnicima srijedom, četvrtkom i petkom, a aktivnosti unutar Kluba 60+ organizirati će se ponedjeljkom i utorkom od 08.00 do 15.00 sati. O tim aktivnostima korisnici mogu kontaktirati Udrugu „Bosino“ na telefone: 091/5933 032 i 098/1781 357, pismenim upitom na e-mail adresu: udruga.bosino@inet.hr ili u prostorijama udruge koje se nalaze na adresi Ljudevita Gaja 12 u Vukovaru.

Za pravnu pomoć korisnici mogu kontaktirati Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć – Vukovar na telefone 032/413 319 i 032/413 317, pismenim upitom na e-mail adresu: centar-za-mir@vk.t-com.hr ili u prostorijama udruge na adresi Fra Antuna Tomaševića 32 u Vukovaru, od ponedjeljka do četvrtka u vremenu od 09.00 do 12.00 sati.

19/04/2021
Donacija tvrtke KONČAR – Elektroindustrija d.d.

Tvrtka Končar-Elektroindustrija d.d. za aktivnosti i rad udruge donirala je 5.000,00 kn.

28/12/2020
Donacije tvrtke Infobip

Tvrtaka Infobip donirala je novčana sredtsva za rad udruge u vrijednosti od 2.000,00 kn.

26/01/2020
Donacija tvrtke Komunalac d.o.o Vukovar

Tvrtka Komunalac d.o.o Vukovar odobrila nam je donirati 1 godišnju parkirnu kartu za službeno…