Donatori

Donatori

Do sada su aktivnosti Udruge podržale slijedeće organizacije i institucije:

 • CARE International BH/C,
 • Veleposlanstvo Kanade u RH,
 • Veleposlanstvo Norveške u RH,
 • Veleposlanstvo Švicarske u RH,
 • Udružene nizozemske fondacije za centralnu i istočnu Europu (CNF-CEE),
 • Delegacija Europske komisije (EC) u RH,
 • Zagrebačka banka d.d Zagreb,
 • BAG Osijek,
 • Vladin ured za za NVO-e,
 • Grad Vukovar,
 • Vukovarsko-srijemska županija,
 • Općina Borovo,
 • Općina Lovas,
 • Općina Tovarnik,
 • Općina Negoslavci,
 • Grahovac d.o.o. Vukovar,
 • Crveni križ Vukovar,
 • Sotoriva p.t.o. Borovo,
 • Pliva d.d. Zagreb,
 • Ljekarna «Gordana Bosnić» Vukovar,
 • Klajić d.o.o. Bobota,
 • Čazmatrans d.o.o. Vukovar,
 • Saponia d.d. Osijek,
 • Kandit d.o.o. Osijek,
 • Meteor d.d. Đakovo,
 • Đakovština d.d. Đakovo,
 • Podravka d.d. Koprivnica,
 • INA d.d. Zagreb,
 • Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku,
 • Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva,
 • Ambasada Kraljevine Nizozemske u Hrvatskoj
 • Agrounik d.o.o – Agronika Vukovar
 • HBOR Hrvatska banka za obnovu i razvitak,
 • Grad Zagreb,
 • CVH,
 • Čistoća Split d.o.o,
 • Split parking d.o.d
 • Kraš d.d.
 • Pevec
 • Komualac Vukovar
 • Infobip
 • KONČAR – Elektroindustrija d.d.

Suradnici:

 • Centar za socijalnu skrb Vukovar
 • Dom zdravlja Vukovar
 • Europski dom Vukovar
 • Crveni križ, Vukovar
 • Mirovna grupa mladih ‘‘Dunav’‘, Vukovar
 • Udruga umirovljenika, Borovo naselje
 • Udruga žena, Vukovar
 • Centar za mir i pravne savjete, Vukovar
 • Poglavarstvo grada Vukovara
 • Poglavarstvo općine Borovo
 • Poglavarstvo općine Negoslavci