Donatori

Donatori

Do sada su aktivnosti Udruge podržale slijedeće organizacije i institucije:

 • CARE International BH/C
 • Veleposlanstvo Kanade u RH
 • Veleposlanstvo Norveške u RH
 • Veleposlanstvo Švicarske u RH
 • Udružene nizozemske fondacije za centralnu i istočnu Europu (CNF-CEE)
 • Delegacija Europske komisije (EC) u RH
 • Zagrebačka banka d.d Zagreb
 • BAG Osijek
 • Vladin ured za za NVO-e
 • Grad Vukovar
 • Vukovarsko-srijemska županija
 • Općina Borovo
 • Općina Lovas
 • Općina Tovarnik
 • Općina Negoslavci
 • Grahovac d.o.o. Vukovar
 • Crveni križ Vukovar
 • Sotoriva p.t.o. Borovo
 • Pliva d.d. Zagreb
 • Ljekarna «Gordana Bosnić» Vukovar
 • Klajić d.o.o. Bobota
 • Čazmatrans d.o.o. Vukovar
 • Saponia d.d. Osijek
 • Kandit d.o.o. Osijek
 • Meteor d.d. Đakovo
 • Đakovština d.d. Đakovo
 • Podravka d.d. Koprivnica
 • INA d.d. Zagreb
 • Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 • Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
 • Ambasada Kraljevine Nizozemske u Hrvatskoj
 • Agrounik d.o.o – Agronika Vukovar
 • HBOR Hrvatska banka za obnovu i razvitak
 • Grad Zagreb
 • CVH
 • Čistoća Split d.o.o.
 • Split parking d.o.o.
 • Kraš d.d.
 • Pevec
 • Komualac Vukovar
 • Infobip
 • KONČAR – Elektroindustrija d.d.
 • PETROKOV d.o.o. iz Zagreba
 • BIJELIĆ CO d.o.o iz Osijeka
 • MEDICAL INTERTRADE D.O.O. SVETA NEDELJA.

Suradnici:

 • Centar za socijalnu skrb Vukovar
 • Dom zdravlja Vukovar
 • Europski dom Vukovar
 • Crveni križ, Vukovar
 • Mirovna grupa mladih ‘‘Dunav’‘, Vukovar
 • Udruga umirovljenika, Borovo naselje
 • Udruga žena, Vukovar
 • Centar za mir i pravne savjete, Vukovar
 • Poglavarstvo grada Vukovara
 • Poglavarstvo općine Borovo
 • Poglavarstvo općine Negoslavci